3: Weak hand strong hand2 przebiegi po 10 strzałów (5 celów/przebieg)

Strings: 2
Targets: 5