4: 2+2 w kajdankach

7 metrów
2 tarcze IDPA - 2 metry pomiędzy tarczami
2 naboje w pierwszym magazynku przed startem

cel 1 + zmiana magazynka + cel 2

w kajdankach

Targets: 2