3: 2+2 z odzyskiem

7 metrów
2 tarcze IDPA - 2 metry pomiędzy tarczami

cel 1 + zmiana magazynka z odzyskiem + cel 2


Targets: 2