2: 2+2

7 metrów
2 tarcze IDPA - 2 metry pomiędzy tarczami
2 naboje w pierwszym magazynku przed startem

cel 1 + zmiana magazynka + cel 2


Targets: 2