1: Rozgrzewkatrzy tarcze w sekwencji taktycznej od lewej i popper

Steel: 1
Targets: 3