8: Tor 8 - Wymiana MagazynkaPunktacja: metoda limitowana
Liczba strzałów: 4
Cele: 1x IDPA

Dwa naboje w pierwszym magazynku.
Korzystając z zasłon ostrzelać pierwszą tarczę (dystans 7m)
Następnie wymiana taktyczna magazynka i ponownie ostrzelać pierwszą tarczę.