7: Tor 7 - Silna i Słaba Ręką Podejście DrugiePunktacja: metoda standardowa
Liczba strzałów: 8
Cele: 4x IDPA, 1x NS

Ostrzelać pierwszą i drugą tarczę tarczę (dystans 18m).
Następnie korzystając z prawej zasłony ostrzelać przy użyciu tylko ręki silnej trzecią tarczę (dystans 7m).
Następnie korzystając z lewej zasłony ostrzelać przy użyciu tylko ręki słabej czwartą tarczę (dystans 5m).